keskiviikkona, syyskuuta 06, 2006

Keljonlahden liito-oraville jäi elintilaa voimalasta huolimatta

Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut päätöksensä koskien Keljonlahden voimalaitoksen rakentamista liito-oravien asuttamalle alueelle.

Liito-oravat eivät ole esteenä voimalan rakentamiselle, mutta niiden reviirien täydellistä hävittämistä ei kuitenkaan hyväksytty:

Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut maakunnan ensimmäisen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevan päätöksen luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. Päätös koskee Jyväskylän Energia Oy:n suunnittelemaa Keljonlahden voimalan aluetta. Päätökseen sisältyvän ehdon mukaan rakentamisaluetta tulee supistaa itäosastaan. Alueen supistaminen turvaa voimala-alueelle sijoittuvan elinvoimaisen liito-oravareviirin säilymisen. Päätös ei vaikuttane kaukolämpöä ja sähköä tuottavan voimalan rakentamisedellytyksiin Keljonlahden alueella, mutta aiheuttaa muutoksia voimalan alustaviin rakennussuunnitelmiin. [lue lisää]

Vaikka olin henk.koht. valmis jyräämään Keljonlahden liito-oravien reviirit, oli päätös mieluinen yllätys. Toivottavasti jäljelle jäävät alueet riittävät karvakorville.

***

Aiheesta aiemmin:
23.8.2006 Keljonlahden liito-oraville häätö
17.5.2006 Missä hanke, siellä orava
30.11.2005 Rintamalinjat uusiksi

***

Ei kommentteja: